Wat is de blockchain en hoe werkt deze? - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Wat is de blockchain en hoe werkt deze?

Wat is blockchain

Wanneer je meer wilt weten over de cryptowereld en je jezelf verdiept in alle termen die erbij horen, zal je ongetwijfeld de term blockchain regelmatig tegenkomen. Het is een van de termen die je vaak hoort maar waarvan de betekenis bij veel mensen niet bekend is. In deze blog vind je de betekenis van het woord en vind je meer informatie over de verschillende voordelen.

Wanneer je wilt weten wat de blockchain is, is het allereerst handig om te weten wat de betekenis is van een grootboek en van een database.

De betekenis van een grootboek en een database

Een grootboek is een verzameling van gelijksoortige uitgaven- en inkomstenposten. Het geeft een beeld van financiële stromen binnen bijvoorbeeld een bedrijf. Bij deze financiële stromen hoort naast de inkomende en uitgaande transacties ook het geheel aan bezittingen (met een in geld uitgedrukte waarde) bij.

Een database (ook wel een databank of gegevensbank genoemd) is een verzameling van digitaal opgeslagen gegevens. Een database moet aan de minimale CRUD voorwaarden voldoen.

  1. Create
  2. Read
  3. Update
  4. Delete

Dit betekent dat de gegevens opgeslagen, opgezocht – doorzocht en onderhouden moeten kunnen worden. Ook moeten gegevens verwijderd kunnen worden zonder dat de werking van een systeem nadelig wordt beïnvloed. Verder mogen gegevens niet dubbel opgeslagen worden en moeten ze onder autorisatie toegevoegd, onderhouden of verwijderd worden.

De gegevens uit grootboeken kunnen bijgehouden worden in een database.

Centrale opslag van een grootboek en een database

Databases en grootboeken worden eigenlijk altijd op een centrale plaats opgeslagen. Zo vind je grootboeken in een database van een financiële instelling. De medewerkers van deze financiële instelling en bepaalde medewerkers van het bedrijf waar de gegevens vandaan komen kunnen deze gegevens inzien, bijhouden en bewerken en verder zijn de gegevens onzichtbaar. Dit betekent dat deze medewerkers alles kunnen doen met deze gegevens, er is weinig controle op en als bedrijf moet je veel vertrouwen hebben in de medewerkers die bij deze gegevens kunnen komen.

Verder kunnen databases in verband met de veiligheid niet makkelijk worden aangesloten op andere systemen. Dit zie je bijvoorbeeld wanneer je geld wilt overmaken naar iemand die aangesloten is bij een andere bank. Het geld moet via een intermediair waardoor het langer duurt voordat jouw geld op de rekening van de ontvanger staat. Zit je bij dezelfde bank, dan gaat dit proces sneller.

De blockchain, decentraal en open

De blockchain verschilt van een grootboek en een database omdat de gegevens decentraal en open worden opgeslagen. Je zou het kunnen vergelijken met een doorzichtige kluis op Amsterdam Centraal. Jouw waardevolle bezittingen zijn voor iedereen zichtbaar, maar alleen jij kan erbij. Transacties kunnen ook alleen plaatsvinden wanneer je voldoende cryptocurrencies bezit. Wanneer er een transactie plaats gaat vinden moet hij eerst door nodes goedgekeurd worden.

De blockchain is een peer-to-peer netwerk. Jouw gegevens zijn niet op één plaats opgeslagen maar zijn gelijkwaardig over het netwerk verdeeld.
Ook is het een open netwerk. Iedereen die dat wil kan deelnemen aan het netwerk. Je zou het kunnen vergelijken met internet. Net als het internet kan de blockchain niet gehackt worden.
Verder is het meteen zichtbaar als er gegevens worden toegevoegd, net als in een excel spreadsheet.

Dit maakt de blockchain uniek

De blockchain is uniek in zijn soort vanwege het feit dat het niet mogelijk is om wijzigingen door te voeren in bestaande gegevens op de blockchain. Alle transacties op de blockchain zijn onomkeerbaar. Er kunnen wel nieuwe gegevens worden toegevoegd maar oude gegevens kunnen niet meer worden gewijzigd. Zo weet de blockchain ook precies hoeveel cryptocurrency je in jouw bezit hebt en kan je alleen overmaken wat je in je bezit hebt. Door dit feit heb je geen intermediairs meer nodig en bespaar je kosten en tijd.
Iedere deelnemer op de blockchain heeft ook een kopie van de database in zijn bezit.

De voordelen van blockchain

  • Real-time
  • Digitaal geld zonder grenzen
  • Betalingen zonder tussenpersonen
  • Revolutie in de financiële sector: Efficiënter en betrouwbaarder
  • Eigendom beheren op een betrouwbare en snelle manier met een goede bescherming van gegevens
  • Nuttig voor overheidsdiensten zoals bij stemmen

De verschillende blockchain-toepassingen

Een voorbeeld van een toepassing op de blockchain is het werken met smart-contracts. Een voorbeeld:
Marja wil een keuken laten maken door Henk. Op de blockchain legt Marja de eisen voor de keuken vast. Henk legt de voorwaarden vast voor de betaling. Beiden moeten zij de eisen/voorwaarden goedkeuren. Als dat is gebeurd wordt het geld van Marja op de blockchain “vast” gezet. Marja kan er niet bij. Henk gaat aan de slag met de keuken. Wanneer de keuken klaar is wordt er gekeken of de keuken voldoet aan de voorwaarden. Wanneer dat zo is, wordt het geld vrijgegeven voor Henk.

Natuurlijk zijn er nog veel meer verschillende blockchain-toepassingen.

Een voorbeeldsituatie op de blockchain

Jij (een node) hebt een bestand met daarin transacties op jouw computer (een ledger). Twee notarissen (laten we deze personen miners noemen), hebben hetzelfde bestand op hun computers. Het bestand is dus verspreid over meerdere mensen (distributed). Wanneer je een transactie maakt, stuurt jouw computer een e-mail naar allebei de notarissen om hen te informeren.

Allebei de notarissen willen als eerste kijken of je het wel kan betalen. De eerste notaris die de transactie heeft goedgekeurd krijgt daarvoor een beloning (Bitcoins). De eerste notaris die het heeft nagekeken en goedgekeurd druk op “Allen beantwoorden” in de e-mail. In deze mail staat hun verantwoording waarom de transactie is goedgekeurd (Proof of Work). Als de andere notaris het hier mee eens is, voert iedereen de transactie in het bestand.

Dit artikel is onderdeel van de pagina Cryptocurrency voor beginners. Termen die je niet begrijpt zijn vaak aan te klikken en brengen je naar onze kennisbank