Het verschil tussen Ethereum en Ethereum Classic - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Het verschil tussen Ethereum en Ethereum Classic

Ethereum ATH

Sinds het bestaan van de cryptomarkt zijn er verschillende afsplitsingen geregistreerd. Eén van de meest tot de verbeelding sprekende afsplitsingen is deze welke is voltrokken tussen Ethereum en Ethereum Classic. Beide blockchains zijn op alle fronten dezelfde tot aan blok 1920000. Bij het aanbreken van deze blok werd er door de ontwikkelaars ingegrepen en een hard fork uitgevoerd. Deze ingreep deed een schokgolf door de community gaan, want in principe beschikt de blockchain over een onveranderbaar en permanent karakter. Inmiddels zijn hard en soft forks uiteraard heel wat breder geaccepteerd, maar toch kunnen ze een cryptocurrency behoorlijke schade toebrengen. Wij vertellen je op deze pagina graag alles over hoe de splitsing tussen Ethereum en Ethereum Classic tot stand kwam en welke nu de belangrijkste verschillen tussen beide cryptocurrencies zijn.

De reden waarom een hard fork ‘noodzakelijk’ was

Het idee voor de splitsing kwam er tijdens een donkere bladzijde uit de geschiedenis van Ethereum. De hard fork werd namelijk toegepast naar aanleiding van een aanval die plaats had gevonden op de blockchain. In één klap werden er door een hacker zomaar even 3,6 miljoen ether buit gemaakt. De hard fork had dan ook als doel om de geïnvesteerde fondsen van de oorspronkelijke investeerders in Ethereum veilig te stellen. Door het toepassen van de hard fork kon er voor worden gezorgd dat niet alleen het saldo, maar ook de wallets evenals de geregistreerde transacties welke in het Ethereum blockchainnetwerk plaats hadden gevonden (voor het doorvoeren van de hard fork) konden worden overgenomen in de ETC afsplitsing.

In de basis zijn beide cryptocurrencies hetzelfde

De hard fork die heeft plaatsgevonden op Ethereum heeft er in de basis niet voor gezorgd dat er structurele verschillen bestaan tussen ETH en ETC. Dit betekent dat je op beide platformen bijvoorbeeld perfect gebruik kan maken van smart contracts evenals decentrale applicaties. Was het creëren van een hard fork dan misschien een overhaaste beslissing? Ja en neen. Veel experts geloven dat de hard fork op Ethereum er vooral is gekomen omdat de community duidelijk wou maken dat de aanval die heeft plaatsgevonden op The DAO niet werd geaccepteerd. Men wou het idee hebben in te kunnen grijpen wanneer er zich een dergelijke situatie voordoet. De hard fork kwam er dan ook wellicht vooral niet zozeer uit technische overwegingen, maar wel uit het aangetaste karakter van het platform en diens naam.

Schade aan de Ether?

Eén van de vaakst gehoorde argumenten voor de hard fork van Ethereum is dan ook terug te vinden in het feit dat de community niet zomaar ettelijke miljoenen Ethers ten grabbel wou gooien aan een hacker. Men geloofde dat het de reputatie van de Ether en het volledige platform aanzienlijke (reputatie)schade zou toebrengen. Vaak werd de hard fork door tegenstanders bestempeld als een vorm van paniekvoetbal, maar eigenlijk is dat niet correct. In principe werd er namelijk geen waarde onttrokken aan de community, alleen kregen investeerders hun geïnvesteerde kapitaal terug. Bovendien zorgde de hard fork er voor dat er geen eindeloze discussie dient te worden gevormd met betrekking tot de wetgeving rond blockchaintechnologie. Op het ogenblik dat de community dit nodig acht kan ze middels een soft of hard fork meteen zelf ingrijpen.

Hoe kwam Ethereum Classic tot stand?

Concreet ontstond Ethereum Classic doordat een niet onaanzienlijk deel van de community van het oorspronkelijke Ethereum platform er voor koos om hun software niet te upgraden. Men koos er in plaats daarvan voor om gewoon door te gaan met minen van de blockchain die niet werd aangepast. Op deze manier werd de afsplitsing tussen Ethereum en Ethereum Classic een feit.


Investeren in Ethereum of Ethereum Classic?

Ondanks het feit dat beide cryptocurrencies niet alleen bijna dezelfde naam hebben en in de basis ook gewoon precies hetzelfde zijn moet het gezegd dat de koers van beide cryptovaluta’s op geen enkele manier kan vergeleken worden. Op moment van schrijven noteert de koers van ETH zo’n 870 euro terwijl de koers van ETC is blijven steken op amper 30 euro (zelfs iets lager). De vraag die veel mensen zich dan ook terecht stellen is of er nog potentieel zit in de oorspronkelijke Ethereum Classic of je er nu toch maar beter aan kunt doen om te investeren in ETH. Het antwoord op deze vraag is dat het één het ander niet hoeft uit te sluiten.

Veel experts geloven dat Ethereum het in zich heeft om op termijn Bitcoin het vuur aan de schenen te leggen. Deze veronderstelling is er niet zomaar gekomen, want het moet gezegd, het Ethereum platform biedt enorm veel mogelijkheden waardoor een sterk toekomstpotentieel is gerechtvaardigd. Alles zal echter vallen of staan met de verdere keuzes die door het ontwikkelingsteam worden gemaakt. De algemene verwachting is dat Ethereum in 2018 Proof of Stake wordt. Dit zal zorgen voor een enorme boost in de koers van ETH, maar zal ook ETC wellicht geen windeieren leggen. Iedereen die heeft geïnvesteerd in mining apparatuur kan zich dan focussen op het Ethereum Classic platform.

Conclusie; beide cryptovaluta’s hebben een sterk potentieel in zich

De enorme groei die Ethereum heeft doorgemaakt in 2017 heeft er voor gezorgd dat potentiële investeerders een beetje worden afgeschrikt. Bovendien is het ook nog eens zo dat het aankopen van ETH tokens op moment van schrijven nu niet bepaald voor ieders portefeuille is bestemd. Toch hoef je niet altijd één volledige ETH te kopen en kan je ook investeren in ‘stukjes’ Ethereum. Hoe dan ook is het ontwikkelingsteam achter Ethereum er eentje die over een zeer kwalitatief karakter beschikt waar ook heel wat grote partijen hun vertrouwen in hebben gesteld. Min of meer hetzelfde kan echter ook worden gezegd van Ethereum Classic waardoor het misschien wel interessant kan zijn om beide cryptovaluta’s in je portefeuille op te nemen, zelfs wanneer je een belangrijke koerssprong eigenlijk reeds hebt gemist.