Support en resistance: Uitleg in tekst en video - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Support en resistance: Uitleg in tekst en video

Price chart

Support en resistance zijn twee termen die je erg vaak lees als het gaat om cryptocurrency. Mensen die technische analyses maken die hebben het voor over support (ondersteuning) en resistance (weerstand). Toch weten veel mensen niet precies wat het is. Wij hebben een eenvoudige uitleg geschreven over deze twee begrippen. Ook lees je de basis van technische analyse en wat dat met de twee termen te maken heeft. Daarnaast kun je ook een uitleg in het Engels bekijken in een video. We beginnen echter met een uitleg van de twee begrippen.

Wat betekenen support en resistance?

Support is een prijsniveau waarbij verwacht wordt dat een downtrend zal pauzeren als gevolg van een concentratie van de vraag. Naarmate de prijs van een cryptocurrency daalt, neemt de vraag naar aandelen toe en vormt zo de support line. Ondertussen ontstaan resistance zones als gevolg van een uitverkoop wanneer de prijzen stijgen.

Wat vertellen deze zones ons?

Zodra een gebied of zone van support of resistance is geïdentificeerd, biedt het waardevolle potentiële entry of exit points. Dit komt omdat, als een prijs een punt van support of resistance bereikt, het een van de twee dingen zal doen: terug stuiteren van het support- of resistance niveau, of het prijsniveau schenden en in zijn richting blijven, totdat het de volgende support of resistance zone bereikt.

Winst maken met support en resistance

De meeste vormen van handelen zijn gebaseerd op de overtuiging dat steun- en weerstandzones niet worden verbroken. Of de prijs nu wordt gestopt door het support- of resistanceniveau of doorbreekt. Traders kunnen op de richting gokken en kunnen snel bepalen of zij het bij het rechte eind hebben. Als de koers in de verkeerde richting beweegt, kan de positie met een klein verlies worden gesloten. Als de koers echter in de goede richting beweegt, kan de winst aanzienlijk zijn.

De basis van support en resistance: een voorbeeld

De meeste ervaren handelaren delen veel verhalen over hoe bepaalde prijsniveaus traders verhinderen om de prijs van een cryptocurrency in een bepaalde richting te duwen. Een voorbeeld: Henk had tussen april en december een positie in een crypto en hij verwachtte dat de waarde van deze digitale valuta zou stijgen.

Resistance line

Henk merkt dat de prijs in meerdere maanden meerdere keren net niet boven de 39 euro komt. Ook al is het aantal keer bijna boven dit bedrag uitgekomen. In dit geval zouden handelaren het prijsniveau rond de 39 euro een niveau van resistance noemen. Het resistentieniveau wordt ook wel als plafond beschouwd, omdat deze prijsniveaus verhinderen dat de prijzen gaan stijgen. Dit kan je goed in de onderstaande grafiek zien.

Resistance crypto

Support line

Aan de andere kant ziet Henk ook prijsniveaus die bekend staan als support of ondersteuning. Deze terminologie verwijst naar prijzen op een grafiek die doorgaans als een verdieping fungeren door te voorkomen dat de prijs van een crypto naar beneden wordt gedrukt. Zoals je in de onderstaande grafiek kan zien, kan het vermogen om een support line te identificeren ook samenvallen met een goede koopmogelijkheid. Over het algemeen is dit het gebied waar marktpartijen goede waarde zien en de prijzen weer hoger gaan pushen.

Support line crypto

Trendlijnen

De bovenstaande voorbeelden laten een constant niveau zien om te voorkomen dat de prijs van een cryptovaluta hoger of lager gaat. Deze statische barrière is een van de meest populaire vormen van support en resistance. De prijs van een financiële activa stijgt over het algemeen naar boven of naar beneden, dus het is niet ongebruikelijk om deze prijsbelemmeringen in de loop van de tijd te veranderen. Dit is waarom het begrijpen van de concepten van trends en trendlijnen belangrijk is bij het leren over ondersteuning en weerstand.

Opwaartse trend

Wanneer de markt een opwaartse trend kent, worden er weerstandniveaus gevormd als de prijsactie vertraagd en begint terug te trekken naar de trendlijn. Dit gebeurt als gevolg van winstnemingen of onzekerheid op korte termijn voor een bepaalde kwestie of sector. De resulterende prijsactie ondergaat een “plateau-effect” of een lichte daling van de aandelenkoers, waardoor een kortetermijn-top ontstaat.

Trendlijnen in een grafiek en voorbeeld

Veel traders zullen de prijs van een crypto in de gaten houden, omdat deze in de richting van de bredere support van de trendlijn valt, omdat dit in het verleden een gebied is geweest dat verhinderde dat de prijs van een cryptocurrency aanzienlijk lager zou worden. Zoals je bijvoorbeeld in de onderstaande grafiek kan zien, kan een trendlijn gedurende meerdere jaren support bieden voor een cryptocurrency. Let in dit geval op hoe de trendlijn de prijs van aandelen voor langere tijd heeft gesupporterd.

Trendlijnen crypto

Dalende trend

Aan de andere kant, als de markt naar beneden neigt, kijken traders naar een reeks dalende pieken en proberen ze deze pieken samen met een trendlijn te verbinden. Wanneer de koers de trendlijn nadert, zullen de meeste traders letten op het feit dat de asset verkoopdruk ondervindt en kunnen ze overwegen om een short-positie in te nemen. Dit doen ze omdat dit een gebied is dat in het verleden de prijs naar beneden heeft doen gaan.

De support/resistance van een bepaalde niveau, ongeacht of deze wordt ontdekt met een trendlijn of via een andere methode, wordt geacht sterker te zijn naarmate de prijs historisch gezien niet meer in staat is om daarachter te komen. Veel technische handelaren zullen hun support en resistance-niveaus gebruiken om strategische entry en exit points te kiezen. Deze gebieden vertegenwoordigen vaak de prijzen die het meest bepalend zijn voor de richting van een cryptovaluta koers.

Hele getallen

Achter het handelen op een exchange of het bepalen van support en resistance zitten ook veel psychologische kenmerken. Zo kan een bepaalde cryptocurrency het moeilijk hebben om voorbij een rond prijsniveau, bijvoorbeeld 100 euro, te komen. De meeste onervaren handelaren hebben de neiging om een cryptovaluta te kopen of verkopen wanneer de prijs op een heel getal is. Ze zijn dan eerder geneigd te denken dat een aandeel op dergelijke niveaus redelijk wordt gewaardeerd. De meeste richtprijzen of stop-orders, die door particulieren of grote investeringsbanken zijn vastgesteld, worden tegen een rond prijsniveau geplaatst. Dit in plaats van prijzen zoals 100,06 euro.

Veel bestellingen worden op ronde nummers geplaatst. Dit zorgt er voor dat het als prijsbelemmering kan fungeren. Er wordt dus een niveau van resistance/weerstand gecreëerd.