Wat is trustless in cryptocurrency? - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Wat is trustless in cryptocurrency?

Trustless is een term die we in de wereld van cryptocurrencies veel tegenkomen. Op vrijwel elke website staat deze term wel. Vaak wordt het in één adem genoemd met het woord blockchain. Op deze pagina van de Bitcoinsaltcoins.nl kennisbank leggen we het begrip trustless en trustless blockchain uit. Ook geven we een aantal voorbeelden. We beginnen met een korte uitleg over het woord zelf.


Wat betekenen trustless en trustless blockchain?

Wanneer we zeggen dat blockchains trustless zijn, bedoelen we dat er mechanismen zijn waarmee alle partijen in het systeem een consensus kunnen bereiken over wat de waarheid is. Macht en vertrouwen worden verdeeld (of gedeeld) tussen belanghebbenden van het netwerk (bijvoorbeeld de ontwikkelaars, miners en consumenten). In plaats van gecontroleerd in één persoon of entiteit (bijvoorbeeld banken, overheden en financiële instellingen).

Misschien is het een meer accurate manier om blockchains niet als trustless te beschrijven, maar als gebouwd op basis van gedistribueerd vertrouwen: we vertrouwen iedereen die meedoet aan het netwerk.

Trustless betekend vrij vertaald in het Nederlands “trouweloos”. Al dekt deze term in het Nederlands niet echt de lading.

Waarom is de blockchain trustless?

Blockchaintechnologie biedt een spectrum van revolutionaire voordelen. Gecombineerd bieden deze waarden van beveiliging, decentralisatie, privacy en transparantie de meest diepgaande kwaliteit van blockchain: vertrouwensloosheid. Een model dat geen vertrouwen vereist om veilig te communiceren en transacties uit te voeren.

Vertrouwen in bedrijven en als fundament

Vertrouwen is altijd het fundament geweest waarop we onze beslissingen nemen, wanneer we bijvoorbeeld met elkaar handelen. Het is hoe we beslissen of de partij waarmee we communiceren betrouwbaar is en of zij hun kant van een deal zullen doen. De aard van vertrouwen, of meer precies hoe het wordt bepaald, is echter niet altijd geweest wat het nu is. Naarmate de aard van hoe we de waarde bepaalden, evolueerde ook het bereik van mensen waarmee we konden handelen. Terwijl het ooit alleen de mensen in onze directe omgeving zou zijn, zoals een stad of dorp. Met het aantrekken van het internet groeide de marktplaats uit tot iedereen in de wereld die toegang heeft tot het internet.

Een van de grootste problemen waarmee internetgebruikers tegenwoordig te maken hebben, is hun vermogen en kennis te hebben wie ze wel of niet kunnen vertrouwen. De constante behoefte aan het beheren van vertrouwen is big business geworden voor enkele grootste bedrijven ter wereld. De grootste e-commerceplatforms bieden garanties en beoordelingen van verkopers, terwijl financiële platforms beloven om veilig geld vast te houden, totdat een transactie wordt voltooid. Terwijl ze ook het recht behouden om alle fondsen te bevriezen wanneer zij dit nodig achten.

Dit geeft bedrijven onbetwistbaar een onevenredige hoeveelheid controle over hun klanten. Bovendien is de noodzaak voor deze bedrijven om enorme hoeveelheden persoonlijke gegevens op te slaan als onderdeel van het beslissen wie betrouwbaar is. Ook een bijkomend probleem met betrekking tot privacy. Dat komt door het feit dat zelfs grote organisaties niet veilig zijn voor hackpogingen en ook daarom juist vaak doelwit zijn van dergelijke aanvallen.

Blockchain als oplossing

Blockchaintechnologie biedt het potentieel om deze dynamiek volledig opnieuw vorm te geven, waardoor een systeem ontstaat waarin vertrouwen niet langer een probleem is, omdat het niet langer nodig is. In blockchain vervangt cryptologie volledig derde partijen. Deelnemers aan het netwerk voeren complexe consensusprotocollen om unaniem en veilig overeenstemming te bereiken over wat er moet wroden toegevoegd aan het gedistribueerde grootboek van de blockchain. Aangezien het deze fail-safe-protocollen zijn die de basis vormen voor vertrouwen, zorgt dit voor de verwijdering van tussenpersonen en een daling van de totale kosten van transacties.