Grootboek: Uitleg in tekst en video - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Grootboek: Uitleg in tekst en video

In de wereld van crypto wordt vaak de term grootboek gebruikt. Deze term bestaat al langer dan Bitcoin bestaat. In de context van cryptocurrency wordt er vaak een ledger mee bedoelt. Toch is deze vertaling niet helemaal juist. Grootboeken die in de geschiedenis werden gebruikt staan niet gelijk aan de grootboeken die in de blockchain staan.

Wat is een grootboek?

Een grootboek is een verzameling van alle grootboekrekeningen. In dit soort rekeningen worden afzonderlijk overzichten bijgehouden van wijzigingen van een vooraf bepaalde periode. Aan de hand van bepaalde waarden in een grootboek, wordt de financiële situatie van een bedrijf vastgesteld. Dit zijn waarden zoals: Activa, passiva, het eigen vermogen, de omzet, kosten, opbrengsten en verliezen. Lees meer op hierover op Wikipedia.

Grootboek in de geschiedenis

 

Wat is een grootboekrekening

Een grootboekrekening is een rekening dat bestaat uit een lijst van uitgaven en inkomsten. Het is een type balansrekening of resultaatrekening. Alle grootboekrekeningen bij elkaar noem je een grootboek.

Is een ledger een traditioneel grootboek?

Ja en nee. Een grootboek zou je in het Engels kunnen vertalen naar ledger of general ledger. In principe komt het op hetzelfde neer. Een ledger in blockchain is een verzameling van alle transacties die gedaan zijn, decentraal opgeslagen. Een general ledger in accounting of in de geschiedenis komt op hetzelfde neer, maar is bijna nooit centraal en maakt gebruik van verouderde technieken. In blockchain kun je het eigenlijk geen grootboekrekening, balansrekening of resultaatrekening noemen in de traditionele zin van het woord.