Ecosysteem - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Ecosysteem

De term ecosysteem kom je vaak tegen op websites van cryptovaluta. Zo wordt er over Cardano (ADA) geschreven: “Cardano Aims to Create a Stable Cryptocurrency Ecosystem”. In het Nederlands: Cardano wil een stabiel cryptocurrency ecosysteem creëren. De term wordt eigenlijk gebruikt voor dingen die met (levende) organismen te maken hebben. Tegenwoordig zie je het ook steeds meer gebruikt worden door economen.

Ecoysteem cryptocurrencyDe definitie van ecosysteem

Volgens Wikipedia (bron)

“Een ecosysteem of oecosysteem wordt gevormd door de organismen met hun levensgemeenschappen en populaties, de abiotische omgeving en de wisselwerkingen daartussen binnen een zekere geografische of anderszins afgebakende eenheid. De term ecosysteem werd in 1935 door de Engelse botanicus Arthur Tansley geïntroduceerd en verder ontwikkeld door de Amerikaanse ecoloog Eugene Odum. Voorbeelden van ecosystemen zijn een bos, maar ook de hele aarde.”

Ecosysteem in de wereld van cryptovaluta

In de wereld van cryptocurrency heeft het natuurlijk niets te maken met organismen. Veel kenmerken van een ecosysteem zijn ook van toepassing op sommige cryptovaluta of zelfs de gehele wereld van cryptocurrencies. Cryptovaluta die beweren een ecosysteem te willen maken, bevatten vaak enkele van de onderstaande kenmerken. Dit kan bijvoorbeeld een geheel eigen platform zijn waar er balans is door vraag en aanbod. Het is een geheel systeem met wisselwerkingen dat zichzelf in stand kan houden.

Kenmerken op een rij:

Een aantal belangrijke kenmerken op een rij:

  • Het is een netwerk van relaties
  • Er is sprake van recycling
  • Er bestaat een dynamisch evenwicht
  • Het heeft zelf herstellend vermogen en veerkracht
  • Als dit vermogen en de veerkracht aangetast wordt of overschreden, kan het ecosysteem onherstelbaar worden beschadigd.