Decentralized  Autonomous Organization (DAO) - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Decentralized  Autonomous Organization (DAO)

Een decentrale autonome organisatie wordt in het Engels Decentralized Autonomous Organization genoemd. Dit begrip is groot geworden in de cryptocurrencywereld. Vitalik Buterin en zijn Ethereum hebben geholpen om dit type organisatie groot te maken. Op deze pagina van de crypto kennisbank bekijken we dit soort organisaties en geven we onder andere antwoord op de vraag: Wat is een DAO?.

Wat is een Decentralized Autonomous Organization (DAO)?

Een decentrale autonome organisatie, ook wel Decentralized Autonomous Organization (DAO) genoemd, is een organisatie die wordt gerund door regels die in slimme contracten staan geschreven. De regels die worden gebruikt in dit type organisatie worden op een blockchain bijgehouden. Dit type wordt soms ook een Decentralized Autonomous Corporation (DAC) genoemd. De kernwoorden die bij DAO’s passen zijn: transparant en niet gecontroleerd door een overheid of andere instantie.

Een DAO kan worden gezien als de meest complexe vorm van een slim contract, waarbij de statuten van de gedecentraliseerde organisatie zijn ingebed in de code van het contract, met behulp van complexe regels. Historisch gezien werd het Bitcoin-netwerk beschouwd als het eerste echte autonome bedrijf, dat uitsluitend werd gecoördineerd via een gedistribueerd consensusprotocol.

In de onderstaande video kun je een uitleg met afbeeldingen bekijken over het moeilijke begrip DAO:

Een bekend voorbeeld: The DAO

Het bekendste voorbeeld was het bedrijf “The DAO”. Dit was een digitale decentrale autonome organisatie en een vorm van investeerders-gestuurd riscicokapitaalfonds. The DAO had als doel om een nieuw gedecentraliseerd bedrijfsmodel te bieden voor het organiseren van zowel commerciële als non-profitbedrijven. Het werd gemaakt op de blockchain van Ethereum en had geen traditionele managementstructuur of raad van bestuur. De code van The DAO is open-source te bekijken. Het bedrijf hield een crowdfunding campagne. Deze was toen de grootste in de geschiedenis. In juni 2016 werd een bug in het systeem gebruikt om een derde van het fonds weg te sluizen. Ethereum besloot om een hard-fork te houden, om zo het fonds weer terug te krijgen. Mensen die vonden dat de blockchain onveranderbaar moet zijn, gingen door met de ‘oude blockchain’. Ethereum Classic is op deze manier ontstaan.