Ierse regering keurt wet tegen witwassen goed - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Ierse regering keurt wet tegen witwassen goed

Op 3 januari 2019 meldde de Irish Times dat het Ierse kabinet een nieuw wetsvoorstel heeft goedgekeurd dat striktere wetten moet invoeren om witwaspraktijken in de crypto-wereld tegen moet gaan. Het Ierse kabinet is de organisatie die uitvoerende macht uitoefent in het land.


Gevolgen van de witwaswet in Ierland

Zodra het wetsvoorstel slaagt, zullen financiële firma’s strengere regels moeten toepassen op nieuwe klanten. Ook zal het openen van anonieme kluisjes bij banken verbieden. Daarnaast geeft het Garda and Criminal Assets Bureau ook het recht om toegang te krijgen tot bankgegevens wanneer witwasactiviteiten worden onderzocht.

De minister van Justitie aan het woord

Charlie Flanagan, de minister van Justitie, merkte op dat serieuze criminelen en terroristen witwassen van geld gebruiken om hun organisaties draaiende te houden. Als deze activiteiten aanhouden en niet stopgezet worden, zullen meer levens worden geschaad en vernietigd, terwijl de criminele organisaties blijven overleven. Hij voegde er aan toe dat de maatregelen niet beperkt moeten blijven tot alleen Ierland, maar dat de gehele EU maatregelen moet nemen. Dit moet voorkomen dat criminelen de open grenzen van de EU exploiteren. Daarom verklaarde hij dat het land “de bepalingen in de vijfde EU-witwasrichtlijn” ten zeerste steunt.

De EU richtlijn van 2018

De Europese richtlijn omtrent witwassen werd ingevoerd op 9 juli 2019. Hier is een nieuw wettelijk kader vastgesteld door Europese financiële regelgevers om crypto te controleren en criminele activiteiten, zoals het witwassen van geld en financieren van terrorisme te voorkomen. Het toepassingsgebied van de richtlijn omvat cryptocurrency wallet providers en crypto-gerelateerde platforms, zoals crypto-naar-crypto exchanges. De richtlijn, die tegen 20 januari 2020 in de wetten van de Europese lidstaten moet worden opgenomen, heeft tot doel de mogelijkheid te schrappen om een anonieme bankspaarrekening te openen de uitwisseling van informatie tussen autoriteiten te verfijnen. De Europese wet heet in Nederland ook wel AML.