Hoe komt de waarde van een cryptocurrency tot stand? - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Hoe komt de waarde van een cryptocurrency tot stand?

Cryptovaluta zijn een revolutionaire vorm van geld. Net zoals andere valuta krijgen deze munten waarde omdat mensen de munt waarde geven. Sommige currencies zijn gebaseerd op goud of een ander soort kostbaar metaal. Andere coins zijn niet gebaseerd op iets dat tastbaar is. Deze coins kan je een klein beetje vergelijken met geld dat op een bankrekening staat en waarmee je kan pinnen of dat je kan overmaken.

In dit artikel bespreken we de prijs van cryptocurrency in het algemeen. Ook kijken we wat voor factoren effect hebben op de prijs en hoe deze prijs uiteindelijk tot stand komt.


Factoren voor prijsbepaling

De volgende factoren zijn het meest bepalend als het gaat om de prijs van een munt. Er zijn meer factoren te bedenken, maar de onderstaande zijn naar onze mening het meest belangrijk.

 • De hoeveelheid beschikbare munten
 • Vraag en aanbod
 • Energie die het kost om de blockchain veilig te houden
 • Moeilijkheidsgraad van de blockchain
 • De bruikbaarheid van een munt
 • De gebruikersvriendelijkheid van een coin
 • De waarde in de ogen van het algemene publiek
 • De prijs van Bitcoin
 • De invloed van de media
 • De invloed van investeerders
 • Scams
 • Hoeveelheid cryptovaluta op de markt
 • Innovatieve munten
 • Vertrouwen in het traditionele systeem qua geld
 • Legaliteit en overheidsproblemen

Hoeveelheid en vraag en aanbod

Kostbare metalen krijgen waarde, omdat ze bruikbaar en tastbaar zijn en er niet veel van aanwezig is. Als de wereld evenveel goud zou hebben als bomen, dan zou de waarde van goud enorm dalen. Omdat het een kostbaar en relatief zeldzaam metaal is, heeft het meer waarde gekregen. In de economie geldt vaak: Hoe kleiner het aanbod, hoe groter de vraag.

Bitcoin vraag/aanbod en hoeveelheid

Laten we het vorige voorbeeld eens vertalen naar de crypto-wereld. Bitcoin heeft maximaal 21 miljoen hele coins. Deze kunnen worden opgedeeld tot 100 miljoen keer. Met meer dan 7 miljoen mensen op aarde heeft Bitcoin nooit voldoende hele munten. Vandaar dat de prijs voor een hele Bitcoin erg hoog is. Deze prijs ontstaat dankzij vraag en aanbod. Het aanbod is gelimiteerd, waardoor men meer geld betaald voor een hele munt. Hierdoor krijgt de coin meer waarde.

Ook mensen die BTC minen krijgen een steeds lagere beloning. Dankzij de block-beloningen (block rewards) die om de zoveel blocks halveren, wordt het aanbod nog schaarser. Soms stijgt de prijs, maar soms ook niet. Litecoin bleef bijvoorbeeld redelijk gelijk na de block halvering.

Hoeveelheid crypto

Energieverbruik tijdens minen

De hoeveelheid energie die het kost om de blockchain te beveiligen kan groot zijn. In het geval van Proof of Work (PoW) kan het elektriciteitsgebruik enorm zijn. In het geval van Bitcoin kost het evenveel als een klein land aan elektriciteit gebruikt om de blockchain te laten draaien. Hierdoor is het minen van cryptocurrencies niet altijd even milieuvriendelijk, al worden er wel steeds meer milieuvriendelijke cryptocurrencies bedacht. Tegenwoordig is eco-vriendelijk minen in IJsland een bekend fenomeen. Dit energieverbruik is ook een factor die bepalend is voor de prijs. Als je bijvoorbeeld al 100 euro uitgeeft om 1 coin te minen, dan zal je deze coin niet snel verkopen onder deze prijs.

Moeilijkheidsgraad minen

Hoe veiliger de blockchain, hoe hoger de moeilijkheidsgraad om te minen. Hoe hoger de moeilijkheidsgraad, des te hoger de prijs die men geeft aan een cryptocoin.

Bruikbaarheid

Een zeer belangrijke factor om de waarde te bepalen van een munt is de bruikbaarheid. Als je een cryptomunt nergens voor kan gebruiken en er niets mee kan kopen, dan heeft het vaak een minder hoge waarde. Bitcoin kan bijvoorbeeld op steeds meer plekken worden gebruikt als betaalmiddel. Ethereum heeft een hele praktische bruikbaarheid dankzij de smart contracts. Hierdoor is de waarde ten opzichte van andere cryptocurrencies enorm gestegen.

Crypto acceptatie

Publieke waardering

Een grote factor wordt bepaalt door het algemene publiek. De publieke perceptie van een altcoin is erg belangrijk voor de uiteindelijke waarde. Bij Bitcoin is het algemene publiek enthousiast over de toepassingen die de munt heeft en hoe innovatief het is. Ook het feit dat er geen bank meer aan ten pas komt wordt gezien als een punt waardoor het meer waard is geworden. Andersom kunnen negatieve reacties er juist voor zorgen dat men minder waarde toekent aan een munt. Het gebruik van Bitcoin door het criminele circuit is hier een voorbeeld van.

Negatieve invloed van hacks op de waarde

Ook hacks van grote handelaren zoals in het verleden MT. Gox doen de reputatie van de cryptovaluta niet veel goeds. Het algemene publiek kent minder waarde toe aan een munt die een slechte reputatie heeft. Als gevolg implementeerden veel grote exchanges een verhoogde beveiliging om hacks te voorkomen.

Onbekendere cryptocurrencies

Veel cryptocurrencies, met name de wat nieuwere, zijn nog niet (zo) bekend bij het grote publiek en hebben alleen een kleine groep (fanatieke) aanhangers. De prijs van deze cryptocurrencies is dan ook een stuk lager dan grootste en meest bekende cryptovaluta.

Prijs van Bitcoin

Omdat Bitcoin de eerste en nog steeds grootste cryptovaluta is, is deze ook zeer bepalend voor de marktprijs. Een grote dip voor BTC, betekent ook vaak een dip voor andere munten. Veel crypto’s zijn ook gebaseerd op de open-source code van Bitcoin.

Media-invloed op de waarde

Net als bij de publieke waardering is de invloed van de media ook van groot belang voor de waarde van een munt. Veel negatieve berichten in een grote krant kunnen van invloed zijn op de prijs. Veel grote media-kanalen zijn in de handen van een paar personen. Zij kunnen de publieke opinie beïnvloeden als zij alleen maar negatieve berichten publiceren over een munt.

Investeerders

Vooral met de kleinere en nieuwere cryptocurrency kunnen grote investeerders van invloed zijn. Zij hebben een groot marktaandeel van een munt in handen. Zo kunnen zij de markt in handen houden en de prijs manipuleren. Dit kan onder andere de volgende drie effecten hebben:

 • Als een investeerder veel geld tot zijn of haar beschikking heeft, kunnen zij een hoog percentage van een coin kopen. Door veel positief nieuws te verspreiden zorgen ze ervoor dat de munt qua waarde omhoog gaat.
 • Een investeerder die veel van een kleine cryptocoin koopt kan er ook voor zorgen dat onbedoeld de prijs eerst stijgt en daarna erg zakt. Veel kleinere investeerders houden er niet van dat grote investeerders de prijzen kunnen manipuleren.
 • Als er veel wordt geïnvesteerd in een nieuwe munt kan men dit ook zien als vertrouwen in een cryptovaluta. Er komt zo meer vraag naar een munt. Dankzij meer vraag, zal de prijs hoger worden.

Scam cryptovaluta

Sommige cryptovaluta zijn puur ontworpen als scam. De ontwerpers van de valuta zijn er alleen op uit om de prijs zo hoog mogelijk te krijgen om daarna de hun munten te dumpen op de markt. Vaak zijn deze nieuwe coins al volledig in handen van de ontwikkelaar. Dit doen zij door middel van preminen. Als zij de coins dumpen, dan zakt de prijs en gaat deze zelden tot nooit meer omhoog. De prijs van de munt wordt hierdoor natuurlijk negatief door beïnvloed.

Ook munten zoals Onecoin, waar erg veel mensen in hebben geïnvesteerd, doen niet veel goeds voor de prijs van de munt zelf en de prijs van andere munten. Onecoin heeft bijvoorbeeld geen (openbare) blockchain en kan daarom eigenlijk geen cryptocurrency genoemd worden.

De hoeveelheid cryptovaluta op de markt

Er komen tegenwoordig dagelijks meerdere nieuwe munten op de markt. Veel van deze nieuwe soorten cryptogeld hebben weinig tot geen nieuwe toevoegingen. Deze zijn bijvoorbeeld gewoon gebaseerd op dezelfde code als Bitcoin, Peercoin of Ethereum met slechts één of een aantal kleine wijzigingen. Hierdoor kunnen crypto’s die wel vernieuwend zijn lastig de weg vinden naar het algemene publiek. De prijs en de waarde die men toekent aan deze vernieuwende munten wordt hierdoor gedrukt.

Innovatieve cryptocurrencies

In welke mate de coin vernieuwing brengt, is erg belangrijk voor de prijs van een munt. Neem als voorbeeld Ethereum. Een erg innovatieve cryptocurrency met enorm veel toepassingen. Hierdoor werd men enthousiast en steeg de prijs. Helaas komen er veel cryptocurrency op de markt die geen vernieuwing brengen.

Vertrouwen in stabiele munten

Veel mensen hebben minder vertrouwen in cryptocurrencies omdat de koersen erg schommelen. Hoe stabieler de koers van een bepaalde munt, hoe meer vertrouwen mensen in de munt hebben. Mensen willen zekerheid hebben, de meer stabiele munten hebben daarom een hogere waarde.

Vertrouwen in overheid waarde crypto

Legaliteit en de wet

Als een overheid in een land de belasting wil verhogen of als een bank de spaarrente veranderd naar een negatieve rente, dan kan dat een positief effect hebben op cryptovaluta. Ook de status van cryptovaluta en de wetten eromheen zijn belangrijk. In sommige landen is het volledig verboden om crypto te bezitten, in andere landen heeft het juist dezelfde status als geld gekregen. Wanneer  de cryptocurrency volledig verboden is, dan zal het niet snel door het algemene publiek worden geaccepteerd.

Dit artikel is onderdeel van de pagina Cryptocurrency voor beginners. Termen die je niet begrijpt zijn vaak aan te klikken en brengen je naar onze kennisbank