Het cryptojaar 2018 en verwachtingen 2019 - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Het cryptojaar 2018 en verwachtingen 2019

Allereerst: Namens de redactie en de freelancers die werken aan Bitcoinsaltcoins.nl een gelukkig nieuw jaar! Hopelijk ben je gisteravond zonder al te veel kleerscheuren doorgekomen!

2018… wat een jaar. De CEO van de exchange Binance noemde het al een “correctiejaar”. Ik zou het een rood jaar noemen. Veel mensen zagen het al aankomen. De abnormale stijgingen van eind 2017 moesten wel te maken krijgen met een flinke correctie. Andere mensen zagen het niet aankomen en hebben in die periode geïnvesteerd in cryptocurrencies, zoals Bitcoin, Ripple en Ethereum. Ik ben persoonlijk niet rouwig om 2018 op het gebied van crypto achter me te laten. De blikken kunnen nu weer vooruit naar 2019.


Lees ook:

Niet alleen voor cryptomarkten een slecht jaar

Niet alleen de koersen van alle cryptocurrencies dalen. Ook de aandelenmarkt bevindt zich in een vrij negatieve spiraal. De winsten die behaald werden in 2017 en eerder zijn de laatste tijd als sneeuw voor de zon aan het verdwijnen. Ook technologische giganten, zoals Facebook, Netflix, Amazon en Google merken dit.

Veel marktindicatoren vertonen – volgens diverse experts –  nog steeds tekenen dat het eerst nog veel slechter wordt, voordat er verbetering te zien zal zijn. Er heerst op veel fronten nog onzekerheid. Van de hoge rentetarieven, dalende olieprijzen en de handelsoorlogen die de Verenigde Staten voert met eigenlijk iedereen, lijkt het er op dat er eerst nog meer pijn moet worden geleden, voordat er weer winst kan komen.

Grote verschuivingen en Grey Swans

Nomura, een Aziatisch bedrijf, voorziet meerdere beren op de weg, of zoals ze het in het Engels noemen “Grey Swans”. Deze grijze zwanen zijn globale risico’s die wel bekend of voorspeld zijn, maar waarvan het effect meer verwoestend kan zijn dan verwacht. Deze factoren slaan wellicht niet direct op de koersen van cryptocurrencies en crypto in zijn algemeen, maar kunnen wel degelijk een grote impact hebben op de gehele financiële wereld, waar ook crypto’s onder vallen. Nomura ziet de volgende Grey Swans voor 2019

  • Einde van het populisme
  • Olieprijs stort in tot 20 USD per vat
  • Aardbevingen van de grote markten. Mede dankzij de rentestijgingen, aanhoudende, vertraging Europa en China dankzij regelingen Verenigde Staten, handelsoorlogen, de Italiaanse blow-out, Brexit en de Amerikaanse aandelencorrecties.
  • Italiaanse Renaissance: Nettoschuld van de Italiaanse overheid bedraagt meer dan 100% van het BBP.
  • EM deflatie: de CPI-inflatie is gedaald tot historische dieptepunten.
  • Comeback van de Chinese Yuan, al wordt verwacht dat China deze groei kan vertragen.
  • Wereldwijde groei: Het economische team van Nomura verwacht dat de wereldeconomie in 2019 zal vertragen. Dit zal de verwachtingen teleurstellen.
  • Deflateren van het eurogebied: Ook in het eurogebied voorzien zij een lage inflatie
  • Explosie van de inflatie

Crypto in 2018

Bitcoin behaalde in 2017 een recordhoogte van €16.727,68. In 2018 kreeg het te maken met flinke dalingen. Op het moment van schrijven staat de Bitcoin koers in het rood, zo rond de €3300. Met de koersdaling van Bitcoin, zijn ook alle andere cryptovaluta flink in waarde gedaald ten opzichte van 2017. Er werden nauwelijks tot geen nieuwe ATH’s genoteerd in 2018. Facebook besloot cryptocurrency-advertenties te verbannen en meerdere landen kwamen met nieuwe regelgeving. Ook het uitstellen van Bakkt en Bitcoin EFT’s hebben de koers geen goed gedaan. Zoals veel mensen hadden voorspeld was een correctie wel logisch en te verwachten. Ik denk niet dat veel mensen een geheel rood jaar of een correctiejaar hadden voorspeld.

Rapport Coinmarketcap

Volgens een rapport van deze grote website, die de market cap van crypto bijhoudt, hebben cryptocurrencies tot nu toe 80% van hun marktwaarde verloren. Dit is mede te danken aan slecht epers in de branche, (frauduleuze ICO’s), veiligheidskwesties en strenge regelgeving. Ook de Bitcoin Cash-fork en hernieuwde centralisatieproblemen hebben bijgedragen aan de koersdaling in 2018.

Eind 2017/begin 2018 geïnvesteerd in crypto

Mensen die eind 2017 of begin 2018 hebben geïnvesteerd in cryptocurrencies, zagen in de loop van het jaar hun investering steeds kleiner worden. Ook mijn ouders, die ongeveer 3 maanden geleden zijn ingestapt, zagen hun crypto portfolio met bijna 50% in waarde dalen. Veel mensen zullen blij zijn dat het jaar 2018 is afgesloten en er een nieuw jaar begint.

Veelbelovende crypto 2019

STO’s trekken aan

Naast een rood jaar en correctiejaar werd het ook wel het jaar van de cryptowinter genoemd. Reguleringen zijn strenger geworden en de ICO-hype is voorbij. Beveiligingstokens kom er langzaamaan voor in de plaats. STO’s zijn voor velen in de branche een nieuwe en opwindende toevoeging aan het gehele token-ecosysteem. Men denkt dat STO’s de nadelen van ICO’s kunnen overwinnen. Dit soort beveiligingstokens worden ondersteund door echte-wereld assets, zoals aandelen van een vennootschap of grondstoffen. Houders van veiligheidstokens kunnen eigendomsrechten of aandelen van het bedrijf krijgen.

Massa-acceptatie van crypto in 2019?

Het zal interessant zijn om te observeren wat er zal gebeuren met de koers van crypto als de neerwaartse trend in de traditionele aandelenmarkt voortzet. Wanneer de aandelenmarkten crashen, zoeken beleggers naar alternatieve beleggingscategorieën om in te beleggen. Bitcoin is eenvoudiger te besteden dan goud. Volgens recent onderzoek geeft 35% van de millenials een voorkeur aan crypto boven goud. Mike Kayamori, de CEO van Quinone, verwacht een herstel in 2019 dankzij de komst van Fidelity Digital Asset Services en Bakkt.

Financiële transacties zijn nog steeds zwaar beperkt door grenzen en beperkt door opkomende economieën die geen toegang hebben tot traditionele diensten. Blockchain kan hierin een oplossing zijn. Je leest in (Nederlandse) traditionele media vaak dat Blockchain een oplossing is voor een probleem dat er niet is. Hier ben ik het niet mee eens. Als je kijkt naar de groep mensen die geen toegang hebben tot financiële systemen of de groep immigranten die wekelijks geld naar het thuisland sturen, dan is blockchain hier dé oplossing voor. Ik verwacht dat massa-acceptatie niet bereikt wordt in 2019, maar dat er wel steeds meer bedrijven het nut van blockchain in gaan zien en ook het nut van de toepassingen die te maken hebben met transacties en cryptocurrencies.

Lees ook: “Bank the unbanked: Het lukt crypto nog steeds niet“.

2019 het cryptojaar van grote spelers?

En dan is er het institutionele geld. Hoewel sommige cryptocurrency-fans niets te maken willen hebben met bijvoorbeeld Wall Street en pensioenfondsen, lijkt dit in 2019 wel te gaan gebeuren. Er wordt op dit terrein voorbereid om met veel geld de cryptocurrencywereld te betreden. Dit in positieve of negatieve zin. De lancering van Bakkt zou in januari moeten plaatsvinden. Dit wordt een zeer ambitieuze cryptocurrency-markt ondersteund door de Intercontinental Exchange, Microsoft, Starbucks en de Boston Consulting Group.

Hoewel de SEC in 2018 voorstellen voor cryptocurrency-ETF heeft afgewezen (meestal omdat de markten eenvoudig gemanipuleerd kunnen worden), raken crypto-markten langzaam volwassen. Als deze trend aanhoudt, voelt een positief oordeel van de toezichthouders als een kwestie van wanneer en niet als. SEC heeft ook zijn standpunt naar niet-gereguleerde Initial Coin Offerings verhard. Al zijn veel mensen tegen dit soort regelgeving, denk ik dat het juist een soort van orde brengt in het vaak chaotische en frauduleuze crypto-crowdfunding.

Er kan in 2019 nog veel misgaan. Na het afschuwelijke jaar 2018 kunnen bijvoorbeeld institutionele beleggers afhaken. Regelgevingen kunnen hun harde houding jarenlang vasthouden, in plaats van enkele maanden. De instorting van traditionele beurzen kan ook een negatief effect hebben en de koersen van cryptocurrencies met zich meesleuren.

Toch voelt het alsof er in 2018 veel in gang is gezet om de cryptowereld te versterken. Ik verwacht dan ook dat 2019 geen nieuw “horrorjaar”, “correctiejaar”, “rood jaar” of “crypto-winter” wordt.

Wat zijn jullie verwachtingen voor het nieuwe jaar op het gebied van crypto en blockchain?