Fieldcoin (FLC): Eerste landmarktplaats op de blockchain - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Fieldcoin (FLC): Eerste landmarktplaats op de blockchain

De eerste landmarktplaats die gebruik maakt van de blockchain, dat is Fieldcoin. Deze landmarktplaats geeft toegang tot het volledige grondbezit. Hierdoor kan je eigendommen kopen, verkopen en ruilen terwijl je de te verbouwen gewassen en het managementtype van uw landbouwgrond op afstand kiest.

De missie van Fieldcoin

FLC is bezig met het ontwikkelen van een platform om grondbezitters te verbinden met crowdfunding-investeerders. Ook willen ze snellere en goedkopere overdrachten van grond aan particulieren en bedrijven mogelijk maken.
Fieldcoin heeft verschillende missies. Ten eerste willen ze de blockchain-technologie gebruiken voor onroerendgoedtransacties en agrarische crowdfundingprojecten. Tegelijkertijd willen ze een stabiele valuta ontwerpen om het proces van het verkrijgen van land en agribusiness eenvoudiger te maken. Agribusiness is de term voor de gehele productiekolom van agrarische bedrijven, denk hierbij aan opslag, transport, handel en verkoop aan de consument. Ook horen in deze productiekolom de toeleverende en ondersteunende bedrijven die een rol spelen in deze handelingen.

De vier samengebrachte innovaties

IoT (Internet of Things), de Blockchain-technologie, 4.0 Agribusiness Technologies en Crowdfunding zijn vier innovaties die worden samengebracht door Fieldcoin. Deze innovaties worden ingezet om de missie van FLC te kunnen verwezenlijken.
Op de blockchain kan je met de FLC-token grond kopen (Proof-of-Asset), ook worden de tokens op deze blockchain ondersteund (Proof-of-Concept). 4.0 Agribusiness Technologies, wordt ook wel Agriculture 4.0 genoemd. Agriculture 4.0 is de benaming voor de vier belangrijkste ontwikkelingen die druk uitoefenen op de landbouw om te voldoen aan de toekomsteisen: Demografie, schaarste aan natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering en voedselverspilling. Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren, ook wel publieksfinanciering genoemd.

Behoud van waarde tijdens marktdips

Fieldcoin heeft een speciaal Trade Back-protocol. Door dit protocol behouden de tokens hun waarde op het platform, ook wanneer er sprake is van een marktdip. In de praktijk werkt dit Trade Back-protocol zo:
De tokenhouders kopen grond op het Fieldcoin-platform en betalen de marktprijs die op de website wordt weergegeven. Bij deze aankoop krijgen ze een tegoedbon waarmee ze grond kunnen kopen tijdens latere aankopen. De waarde van de tegoedbon is het verschil tussen de prijsdaling van de token onder de drempel van 80% en de waarde van de activa in het ecosysteem van Fieldcoin. De coupon kan ingezet worden om beschikbare stukken grond te kopen die door FLC worden verkocht op het platform.

Het Fieldcoin platform

Fieldcoin is bezig met het creëren van de eerste, wereldwijde, gedecentraliseerde markt voor het beheer van grondbezit. Deze markt maakt het coördineren van het blockchain-gebaseerde registratiesysteem van een land mogelijk, hierdoor worden transacties tussen individuen makkelijker. Landeigendom wordt geïntegreerd in het ecosysteem en landeigendom wordt op de blockchain geëxploiteerd met behulp van ERC721-tokens. ERC720-houders hebben toegang tot het volledige grondbezit op het platform. Op dit platform kunnen ze eigendommen kopen, verkopen en ruilen. Ook kunnen ze de te verbouwen gewassen en het type management van hun landbouwgrond op afstand kiezen. Meer over het FLC-platform lees je hier.


Disclaimer: Wij krijgen voor het schrijven van een artikel over Fieldcoin een kleine vergoeding. Dit ontvangen wij via het Bounty0x Bountyprogramma. Dit doen wij onder de gebruikersnaam @bitcoinsaltcoinsnl. Ook crypto bounties ontvangen? Meld je dan aan bij Bounty0x onder refferalcode 83b273.