Fieldcoin: Agricultuur decentraliseren - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Fieldcoin: Agricultuur decentraliseren

Fieldcoin

Fieldcoin Ltd. verbindt grondbezitters en investeerders om zo synergie te genereren Fieldcoin is een blockchain-gebaseerd platform dat landeigenaren verbindt met investeerders en financiers. Dit maakt het mogelijk om onroerend goed of grondtransacties direct uit te voeren, zonder tussenpersonen en in een veilige omgeving.

Onderhandelingen vroeger vs nu

Van oudsher werden op het lokale niveau onderhandelingen gevoerd in woorden. In de afgelopen decennia heeft de globalisering de eigenaren echter afstand gedaan van lokale investeerders. In de afgelopen jaren hebben landeigenaren en agrarische bedrijven gemerkt hoe tussenpersonen zijn veranderd – een verandering die zowel lokale economieën als mondiale markten beïnvloedt.

Fieldcoin gebruikt het huidige juridische kader in combinatie met blockchain-technologie voor snellere en goedkopere transacties. In dit situationele kader biedt Fieldcoin Ltd. voldoende hulpmiddelen om de natuurlijke orde te herstellen.

Fieldcoin-platform

Het Fieldcoin-platform is een gedigitaliseerd ecosysteem voor beheer en overdracht zonder de hoge provisiekosten. Het is een ontmoetingspunt om lokaal en wereldwijd onmiddellijk en betrouwbaar te handelen. Er zijn 2 eigendomsniveaus: “offchain”, om te voldoen aan de nationale regelgeving en “onchain”, geregistreerd en opvraagbaar in de blockchain. In hun documentatie beschrijven ze de offchain-bewerkingen als volgt:

“Fieldcoin Ltd of een derde partij DAO (gedecentraliseerde, autonome organisatie) is eigenaar van de eigendomstitels die zijn geregistreerd in het nationale kadaster De eigenaar van het token bezit een deel van het bedrijf dat de specifieke grond vertegenwoordigt die in het platform is verworven.”

Digitalisering van de landbouwsector door empowerment en infrastructuur aan te bieden, is de directe doelstelling van Fieldcoin

Onchain-operaties

Dit is waar onchain-operaties in het spel komen. Logica wordt opgelegd en biedt oplossingen voor problemen die ons tientallen jaren achtervolgen. Soms zien we hoe een eerste aanbod het gepresenteerde idee om verschillende redenen niet consolideert. Het is om deze reden dat het werkende ecosysteem nauwkeurig en ordentelijk moet zijn. Het creëren van een stabiel transactie-instrument is het uitgangspunt. Door te profiteren van het potentieel van blockchain-technologie, zal het platform het proces van het werken met land vergemakkelijken, waardoor een ecosysteem van onberekenbare grootten wordt geopend.

De agrarische en industriële sector zijn om logische redenen onvermijdelijk verenigd. De digitale inbreuk is echter toegenomen in deze koppeling. Het vereist wereldwijde oplossingen die de digitalisering van de sector bevorderen die solide en betrouwbaar is.

Hiervoor hebben de oprichters en een groot team van professionals hun inspanningen gecoördineerd, waarbij het Fieldcoin-platform het resulterende product is – een gedecentraliseerde wereldwijde marktplaats die is betrokken bij een volledig platform van agrarische diensten en operaties.

Fair Empowerment en P2P Crowdfunding

FieldCoin biedt een transparante omgeving waar collectieve financiering wordt bevorderd. Om de sector te verbeteren, zullen de huidige innovaties en resultaten geleidelijk zichtbaar worden. In de agrarische sector vinden we een breed spectrum om te verdiepen.

Online management is iets dat geworteld is voor nieuwe generaties. De landbouw is echter een sector waarin meer traditionele eigenaren en beleggers samenkomen. Fieldcoin brengt een wereldwijde markt die 24/7 in de palm van uw hand werkt. Op die markt krijgt een andere use-case voor het FCO-token vorm: financiering. In het derde kwartaal van 2019 is de eerste crowdfundingsronde voor de agribusiness gepland.

Het platform zal onder meer staan voor verbetering, onderzoek, schaalvergroting en renovatie verwerken. Als we rekening houden met de eigenaren, is de verandering groot. De onzekerheden en extra kosten die verbonden zijn aan intermediairs – operaties met ondoorzichtigheid, vertragingen in incasso’s en beledigende commissies – zijn allesbehalve geëlimineerd.

Landbouwschaalplannen

Ondersteuning van de lokale boer vereist planning en Fieldcoin zal landbouwschaalplannen opstellen. De synergie wordt gematerialiseerd door het ondersteunen van moderne technieken, het verbeteren van de winstgevendheid en duurzaamheid. De meest realistische en innovatieve landbouwprojecten zullen worden gekozen en investeerders zullen deel uitmaken van de vergelijking met hun bijdragen.

Een meer efficiënte, liquide en duurzame markt die economische en sociale voordelen biedt

Het Fieldcoin-platform biedt meerdere use-cases, die allemaal met elkaar zijn verbonden door het FCO-token. Via het platform kunnen landeigenaren een compleet en divers dienstenaanbod openen en beheren.

Wat betreft het kopen of verkopen van land biedt het panel een interactieve portal vanuit zijn software. Kopers over de hele wereld zijn verbonden via een panel gericht op gewasbeheer. Het panel is zorgvuldig ontworpen, naast het verkrijgen van aanbiedingen management op deze percelen of gronden.

Als u aan de andere kant infrastructuur wilt bouwen of land wilt beoordelen, bestaat het panel zelf uit de noodzakelijke functies en biedt het toegang tot een groot team van beschikbare professionals om 24/7 ondersteuning te bieden, iets dat nog nooit in de plattelandssector is gezien.

FCO tokens

in aanvulling op het voorgaande worden op collectieve financieringsinitiatieven liquiditeitsvarianten aangeboden.

De FCO-tokens worden als geldig beschouwd en faciliteren de liquiditeit in de vorm van leningen aan houders. Op het gebied van liquiditeit en use-case heeft het Depository Network (DEPO) de eerste plaats veiliggesteld. De gedecentraliseerde multi-platform onderpandinfrastructuur zal het FCO-token vermelden en aanvaarden als onderpand voor leningen en deposito’s.

Met behulp van traditionele methoden ontvangen veel landeigenaren maanden later betalingen voor hun gewassen. Daarom biedt het feit van symbolische landen in een p2p-ecosysteem een ​​tijdschema afhankelijk van de natuurlijke behoeften. We zullen niet langer zien dat de producenten maanden moeten wachten om betaald te worden voor hun inspanningen en oogst. Het wordt afgewerkt met FCO.

Details over de FCO-tokenverkoop aangeboden door Fieldcoin Ltd

FCO is een ERC-20-token waarvan de waarde is ingesteld op $ 0,05. De token-uitverkoop wordt aangeboden in 2 verschillende fasen. Van de 1 miljard totale symbolische voorraad zijn 790 miljoen beschikbaar voor aankoop door beleggers. Het bedrag wordt verdeeld tussen de initiële voorverkoopfase en de daaropvolgende openbare verkoop. Extra bedragen worden verdeeld zoals beschreven in het witboek.

De eerste fase (voorverkoop) loopt van 4 tot 12 februari en biedt beleggers een bonus van 100% voor de eerste $ 1 miljoen die is opgehaald. ‘

De openbare verkoop begint op 2 april en bevat variabele bonussen. Voor de eerste 100 miljoen FCO-tokens die tijdens de openbare verkoop worden verkocht, worden beleggers beloond met een bonus van 50%. De bonus daalt met 10% voor elke volgende 100 miljoen tokens.

Traceerbaarheid van Land naar Fork, Management 3.0 in een snel en transparant ecosysteem

Wat services betreft, zorgt blockchain-technologie voor serieuze problemen wanneer iemand cheat-entries of -registraties probeert; Omdat blockchain bijna onmogelijk te manipuleren is, zijn de voordelen ten opzichte van het traditionele papieren model voor het beheer van datarecords en hun gebruik evident. Met deze voordelen komt een heel ecosysteem van wereldwijde vernieuwing in de scene op basis van de traceerbaarheid van voedsel. De eerste die het voordeel inziet, is de consument, die van versheid geniet in hun dagelijkse voedsel gegarandeerd via blockchain.

Het voorgestelde model registreert voedselinvoer en -output op de blockchain. Naast het besparen van papierkosten en rudimentaire traditionele methoden, versnelt het de mobiliteit van gegevensinteroperabiliteit omdat het openbaar is en iedereen de transactiegeschiedenis kan controleren.

Tijden veranderen en nieuwe technologieën bieden een grotere nauwkeurigheid bij het beheer van Big Data. Op het vlak van human resources zorgen die archieven voor een openbare, betrouwbare en veilige opslag, die de effectiviteit en rentabiliteit van het management verhoogt. Op deze manier kunnen professionals in de sector minder tijd besteden aan banaliteiten en hoogwaardige informatie verstrekken aan klanten, boeren en plot-eigenaren.

Het platform bevordert opleiding en duurzaamheid, zowel lokaal als wereldwijd, via de Fieldcoin Foundation

Als u het project van Fieldcoin Ltd (Londen, VK) interessant vindt, nodigen we u uit om er meer over te ontdekken. Via de volgende officiële links kunt u informatie vinden over de initiatieven van The Fieldcoin Foundation. Enkele van de initiatieven zijn: Het programma voor toegang tot basisdiensten zoals water en elektriciteit. Bevorder lokale werkgelegenheid door landbouwonderwijs en verbeter logistiek door verbetering van infrastructuren in de vruchtbare zones en hun respectieve wegen; Vergemakkelijk de toegang tot interessegebieden voor het project, lokale gemeenschappen en hun belanghebbenden.

Meer info