Een 51% attack uitvoeren erg lastig - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Een 51% attack uitvoeren erg lastig

51% aanval

Sinds de 51% aanval op Ethereum Classic is er veel discussie ontstaan over de veiligheid van blockchains. Belangrijke mensen in de blockchainwereld, zoals Charlie Lee en een Bitcoin Core ontwikkelaar hebben zich uitgesproken over dit onderwerp. Een 51% attack uitvoeren blijkt erg lastig te zijn. Crypto die gebruik maken van het Proof-of-Work (PoW) algoritme zijn vatbaarder voor dit soort aanvallen dan andere cryptovaluta.


De discussie

Veel crypto-gebruikers bespraken de mogelijkheid van 51% attacks op andere cryptocurrencies die gebruikmaken van het PoW-algoritme. Sommigen zijn van mening dat een cryptocurrency juist vatbaar moet zijn voor een 51% attack om als gedecentraliseerd beschouwd te worden. Onder andere Charlie Lee is een aanhanger van deze theorie. Anderen vinden het een kwalijke zaak, die niet goed is voor het al discutabele imago van cryptovaluta.

51% attack mogelijk in Bitcoin?

Bitcoin (BTC) is de grootste cryptocurrency die het PoW-algoritme gebruikt. Deze crypto werd het hoogtepunt van de discussie over de vraag of BTC een vergelijkbare aanval kan ondergaan. Satoshi Nakamoto, de onbekende maker van BTC en auteur van de Bitcoin whitepaper, heeft dit onderwerp uitvoerig beschreven. Hij stelt dat een eerlijke keten het snelst zal groeien in vergelijking met andere concurrerende ketens en deze overtreft als eerlijke nodes de meerderheid van de CPU-kracht regelen. Een aanvaller zou het Proof-of-Work van een bepaald block opnieuw moeten doen en alle andere blocks die erachter komen om een vorig block te wijzigen. Bovendien zou de modifier dan de voortgang van de eerlijke knooppunten moeten inhalen en overschrijden.

Bitcoin Core developer Jimmy Song

Daarom is het aanzienlijk moeilijk om de Bitcoin-blockchain aan te vallen. Een kernontwikkelaar van BTC, Jimmy Song, tweette dat een “51% aanval op BTC echt heel lastig is”. Hij verklaarde dat er verschillende aspecten zijn om te overwegen om een aanval uit te voeren, waaronder het verkrijgen van 51% van de totale hashkracht door mining-apparatuur die enorme hoeveelheid elektriciteit verbruikt. Hij heeft verder uitgewerkt dat deze vereiste omstandigheden na verloop van tijd steeds moeilijker te verkrijgen te zijn.

Simpel gezegd

Om het simpel samen te vatten: De veiligheid van blockchains die het PoW-algoritme gebruiken, is afhankelijk van de eerlijkheid van de miners. Als meer dan 50% van de miners de instructies en regels van de whitepaper en andere voorschriften opvolgt, zijn de blockchains beschermd tegen aanvallen, zoals een 51%-aanval. Sommige mensen zien echter het afhankelijk zijn van de eerlijkheid van miners als een kwetsbaarheid voor de op PoW-gebaseerde digitale valuta’s.

Vitalik Buterin

Ook de maker van Ethereum, Vitalik Buterin, uitte ook zijn zorgen over aanvallen op blockchain. Hij verklaarde dat de grote structuur van zijn Ethereum de reden is waarom het nog niet is aangevallen. Hij vind wel dat de 51%-aanval op ETC laat zien dat het mogelijk is om een dergelijke aanval uit te voeren op redelijk grote chains en dat het PoW-mechanisme mogelijk kwetsbaar is voor soortgelijke aanvallen in de toekomst.