De geschiedenis van cryptocurrency | Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

De geschiedenis van cryptocurrency

Geschiedenis van crypto

Cryptocurrency is niet meer weg te denken uit de financiële wereld. En dat terwijl het tot een paar jaar geleden vooral nog fronsende wenkbrauwen opleverde wanneer iemand zich met crypto bezig hield. Maar ondanks dat cryptocurrency een relatief korte geschiedenis kent, is het niet minder belangrijk. Historisch gezien is geld en valuta altijd aan veranderingen onderhevig geweest. Kennis van deze historie komt goed van pas bij het analyseren van de huidige markt. Ook wanneer je investeert, of overweegt te investeren in cypto, is het goed te weten hoe deze munten zich hebben ontwikkeld tot waar ze vandaag de dag staan.  

Blockchain als fundament van cryptocurrency 

Het onstaan van cryptocurrency wordt over het algemeen gelijkgesteld aan de inceptie van Bitcoin. Hoewel Bitcoin inderdaad de eerste cryptomunt is, moeten we eigenlijk eerst een stapje terug doen naar de uitvinding van de technologie die het fundament vormt van cryptocurrency, de blockchain technologie, en de voorlopers daarvan. 
 
Het idee van een decentraal financieel netwerk stamt uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. In zowel 1995 als 1998 onstonden er vroege vormen van digitale valuta’s met kenmerken van de huidige blockchain technologie. Deze valuta, zoals Digicash en Bit Gold, waren door verschillende problemen geen lang leven beschoren, maar ze lagen wel ten grondslag aan verdere pogingen om de blockchain technologie te ontwikkelen. Het bleek nog niet zo makkelijk om een goed functionerend netwerk op te zetten, en het zou nog tot 2008 duren voordat dit ook daadwerkelijk een succes werd.  

Satoshi Nakamoto en het onstaan van bitcoin 

Met de publicatie van Satoshi Nakamoto’s befaamde whitepaper in 2008: Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System, was de eerste werkende blockchain een feit. Met deze blockchain, de zogenaamde ‘Bitcoin Ledger’, kon de eerste cryptomunt gemined worden. Dit gebeurde op 3 januari 2009. Tot op heden is niet bekend wie er achter Satoshi Nakamoto, een pseudoniem, schuil gaat.  
 
Het ontstaan van Bitcoin viel samen met de kredietcrisis die in 2008 begon, na het omvallen van een aantal belangrijke banken. Een belangrijke krantenkop uit The Times over deze bankencrisis is dan ook verwerkt in het eerste blok, het zogenaamde ‘Genesis Block’. Deze krantenkop was een verwijzing naar de achterliggende reden van het opzetten van een decentraal netwerk: de mogelijkheid om onafhankelijk van banken en financiële instituten te kunnen opereren. Het originele paper werd gepubliceerd als open source, wat inhield dat de code openbaar was en door anderen gebruikt kon worden. Het duurde ook inderdaad niet lang voordat er, gebaseerd op dezelfde technologie, andere cryptomunten werden gecreëerd.  
 
In dit prille begin was Bitcoin nog maar weinig waard. De eerste commerciële transactie met Bitcoin vond plaats op 22 mei 2010 toen een klant twee pizza’s bestelde voor $10,000 Bitcoin en werd bekend als ‘Bitcoin Pizza Day’. Dat zegt natuurlijk wel iets over de waarde die Bitcoin toen had. In de daaropvolgende jaren kende Bitcoin behoorlijke stijgingen in waarde, om dan ongeveer even vaak weer hard naar beneden te kelderen. Ook kwamen er in navolging van Bitcoin andere cryptomunten op de markt, zoals Namecoin, Litecoin en Ripple.  

Imagoproblemen 

In de beginjaren van cryprocurrency, zo ongeveer van 2011 tot 2016, kampte de markt met een aantal serieuze problemen die het gebruik van crypto een minder positief imago hebben gegeven.  Allereerst hadden criminelen intussen ontdekt dat witwassen met cryptocurrency erg lucratief was. Ook werd Bitcoin graag gebruikt als betaalmiddel voor illegale goederen, zoals op het beruchte ‘Silk Road’, een darknet-marktplaats waar alles te koop was wat verboden was. Ondanks sterk verbeterde regelgeving en technologie, is dit imago toch een beetje blijven kleven en wordt cryptocurrency nog wel geassocieerd met criminaliteit en witwassen.  
 
Problemen met de beveiliging van cryptocurrency exchanges zorgden er ook voor dat fraude mogelijk was. Een welbekende grote hack zorgde er in 2014 voor dat de Bitcoin exchange Mt. Gox failliet ging nadat de cryptowallets daar leeggehaald waren. Ook na 2014 zijn er nog problemen met hacks geweest, maar zijn er ook grote sprongen vooruit gemaakt wat betreft de regelgeving en beveiliging van cryptocurrency. Grote crypto-exchanges zoals Binance bieden nu ook garanties aan de investeerder. 

Crypto’s rise to fame 

 Ondanks dat de cryptomarkt erg volatiel was en bleef, maakte Bitcoin vanaf 2016 periodes van explosieve groei door. Dit heeft cryptocurrency uiteindelijk gebracht waar het nu is; een befaamde alternatieve financiële markt die in de positie is te concurreren met het huidige systeem en valuta’s.  Zo bereikte Bitcoin in december 2017 een waarde van bijna $20,000. Dat was wel iets heel anders dan twee pizza’s voor $10,000. Vanuit die tijd werden er ook steeds vaker verhalen bekend van mensen die met een kleine investering in Bitcoin miljonair waren geworden. 
 
In dezelfde periode maakte de cryptocurrencies ook verdere grote ontwikkelingen door. Er kwam een nieuw blockchain project die met zogenaamde ‘smart contracts’ verschillende gebruikerstoepassingen mogelijk maakte. Dit blockchain project kennen we allemaal als Ethereum, momenteel de tweede grootste cryptomunt op de markt. Deze nieuwe blockchain vormde de basis voor het ontstaan van een groot aantal nieuwe cryptomunten. Op dit moment zijn er vele duizenden cryptomunten, alhoewel er maar een kleiner aantal is die ook daadwerkelijk een significante rol spelen op de markt. 

Huidige situatie 

Op dit moment wint cryptocurrency enorm aan populariteit onder investeerders, vooral jonge investeerders. De enorme stijging in waarde die Bitcoin en andere cryptomunten hebben doorgemaakt, gecombineerd met zorgen over het huidige financiële systeem, hebben ervoor gezorgd dat veel mensen hun toevlucht zoeken in crypto.  
 
As we speak, maakt de cryptocurrency markt een behoorlijke val mee, nadat veel cryptomunten in 2021 enorme pieken hebben bereikt. Investeerders die positief zijn over de toekomst van crypto hebben er vertrouwen in dat de munten zich weer herstellen, en zelfs tot ongekende hoogte zullen stijgen. Anderen zijn toch wat voorzichtiger, maar gezien de historische volatiliteit van de cryptomarkt, zijn er veel scenario’s mogelijk.  
 
Deze volatiliteit maakt cryptocurrency aantrekkelijk voor veel investeerders. Natuurlijk zal ook de cryptomarkt zich gaan stabiliseren. He vooruitzicht op stabilisatie, samen met de blijvende verbeteringen in de blockchain technologie en de potentie hiervan, maakt cryptocurrency zeer interessant voor de huidige economie.