Bitcoin adoptie in Georgië: cryptolessen op school - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

Bitcoin adoptie in Georgië: cryptolessen op school

bitcoin gouden munt

Bitcoin maakt als bekendste digital currency steeds meer terreinwinst. Zo is in Georgië recent een wetsontwerp aangenomen, om Bitcoin– en blockchain-studies, die scholen verplicht om in de schoollessen aan dit thema aandacht te besteden. Waarom is dit wetsvoorstel in de politiek gelanceerd? En waar vindt de Georgische overheid het van belang om jonge kinderen via Bitcoin-lessen op financieel vlak te onderwijzen? 

Inhoud van het programma: meer dan alleen Bitcoin 

Het belangrijkste doel van het nieuwe wetsvoorstel, die in het voorjaar van 2021 is aangenomen in het Huis van Afgevaardigden, is om jongeren vanaf groep tien beter financieel onderwijs te geven. Door lessen te organiseren over Bitcoin, worden ze goed voorbereid op hun financiële toekomst. 

Het onderwijsprogramma bestaat uit in totaal 16 deelgebieden over de financiële wereld, voor leerlingen vanaf het tiende leerjaar. De Georgische State Board of Education gaat deze specifieke cursussen, op het moment dat het wetsvoorstel door de Senaat is, voorschrijven aan de scholen in het land. 

Naast blockchaintechnologie, Bitcoin en cryptocurrencies als thema’s, bevat het lesprogramma ook standaard financiële onderwerpen. Aan bod komen bijvoorbeeld belangrijke alledaagse en bedrijfskundige aspecten rond financiën. Hierbij kan gedacht worden aan bedrijfsinvesteringen, beleggen, het opstellen van financiële plannen, chequeboekjes en de werking van belastingaangiftes. De Georgische leerlingen worden dus breed geschoold in alles wat met financieel beheer te maken heeft. 

Mondiaal zijn er financiële cursussen op scholen die betrekking hebben op cryptocurrencies 

Jonge Georgiërs zijn niet de eersten die te maken krijgen met een schoolvak waarin (de werking van) cryptocurrencies aandacht krijgt. Bitcoin en ander digitaal geld komt namelijk ook in andere landen in het lesprogramma voor. 

Zo introduceerde het Ministerie van Onderwijs in Frankrijk al in 2019 een lessenserie op Franse scholen, om zo de leerlingen wegwijs te maken in de ingewikkelde wereld van cryptomunten en Bitcoin. Het oogmerk van deze cursus was om jongeren in het middelbaar onderwijs bewust te maken van mogelijkheden om digitaal geld en blockchain te integreren in de huidige financiële markten. 

Het belang van een goed voorbereide generatie jongeren 

De traditionele financiële en economische markten zijn razendsnel aan het veranderen. De trend is hierbij dat er momenteel een omslag plaatsvindt van contante geldstromen en betalingssystemen naar een digitaal monetair systeem. Alleen al vanwege deze ontwikkeling is het cruciaal dat de toekomstige generatie goed wordt voorbereid op een andere wereld. 

Vanwege de snelle transformaties overwegen inmiddels tal van landen in Europa en in andere werelddelen om goed financieel onderwijs aan te bieden aan de jeugd. Wereldwijd bekijken de nationale Ministeries van Onderwijs wat er moet gebeuren om dit goed vorm te geven. Door de brede financiële scholing die steeds vaker wordt ingezet, kunnen jongeren straks goed geschoold van school naar baan gaan. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, want de verandering van onze financiële wereld is een zeer interessante en dynamische ontwikkeling!