24 april 2012: FBI rapport over bitcoin lekt - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

24 april 2012: FBI rapport over bitcoin lekt

Op 24 april 2012 lekt er een FBI-rapport uit over Bitcoin. Het rapport heeft de naam: Bitcoin Virtual Currency: Unique Features Present Distinct Challenges for Deterring Illicit Activity. In het Nederlands: Virtuele valuta Bitcoin: Unieke functies presenteren verschillende uitdagingen voor het verhelpen van illegale activiteiten. Het rapport is controversieel en wordt in 2012 en 2013 vooral bediscussieerd op Bitcointalk in meerdere topics.


Het rapport

Het volledige rapport is op 24 april 2012 gepubliceerd op meerdere websites. Je kan het FBI rapport over Bitcoin teruglezen via deze website. In het rapport staan de zorgen die de FBI heeft over de valuta. Zo denken zij dat het kan worden gebruikt om illegale groepen te financieren en dat het door cybercriminelen gebruikt kan worden. De FBI schrijft ook dat de valuta een steeds nuttiger instrument kan worden voor verschillende illegale activiteiten buiten het cryberrijk. Het zou aantrekkelijk kunnen worden voor witwassers.

Daarnaast geeft de FBI een gedetailleerde omschrijven over Bitcoin en hoe anoniem de valuta is. Ook is er een begrippenlijst opgenomen in het document, waar woorden zoals “decentraal”, “mining” en “peer-to-peer” worden uitgelegd. Een beetje een mini-versie van onze crypto kennisbank!

Wie heeft het gelekt?

Veel grote nieuwswebsites hebben het rapport klakkeloos overgenomen zonder de bron te controleren. Het verslag werd niet geklasseerd (geheim, voor iedereen etc.), maar stond in het teken van “gereserveerd voor administratie”. De FBI heeft via de telefoon aan de nieuwsbron Betabeat toegegeven dat het een legitiem rapport is, maar dat het niet is gelekt door de overheid. Het is waarschijnlijk dat het rapport is gelekt door iemand van de politie, die het rapport van de FBI heeft ontvangen. Volgens de FBI: “FBI inlichtingendocumenten zijn voornamelijk bedoeld om binnen de ordehandhavinggemeenschap gebruikt te worden om situationeel bewustzijn te bieden. Deze documenten zijn niet bedoeld voor vrijgave buiten het personeel van de wetshandhaving en de openbare veiligheid. Wij verzamelen op een proactieve manier inlichten en delen informatie met onze partners in wethandhaving en inlichtingen, met betrekken tot een breed scala aan potentiële bedreigingen.

Verspreiding

Het rapport werd verspreid onder 11 agentschappen, waaronder de Australische federale politie, politie van Nieuw-Zeeland, Royal Canadian Mounted Police en de Serious Organized Crime Agency. Het werd gemaakt door de Cyber Intelligence Unit. Zij zijn verantwoordelijk voor binnenlandse bedreigingen.

Verdere inhoud

Het rapport bevat een basisuitleg over hoe BTC werkt en merkt op dat het gedecentraliseerde karakter enkele uitdagingen met zich meebrengt voor wetshandhaving. Een van de grootste problemen, volgens de FBI, is het risico dat mensen Bitcoins van elkaar stelen. Het rapport meldt ook het ongeoorloofde gebruik van computerapparatuur om BTC te minen.

De FBI heeft dit soort bedreigingen eerder gezien. Het rapport merkt op dat criminelen Bitcoin kunnen gebruiken naast andere virtuele valuta’s, zoals WebMoney. Al met al laat lijkt de FBI zich in 2012 weinig zorgen te maken en beschouwd het Bitcoin niet als een buitengewone bedreiging. Het merkt wel op dat als Bitcoin zich stabiliseert en groeit in populariteit, het een steeds bruikbaarder middel wordt voor verschillende illegale activiteiten.