1998: B-money door Wei Dai - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

1998: B-money door Wei Dai

B-money Wei Dai

In 1998 publiceerde Wei Dai een beschrijving van B-money. Dit was anoniem gedistribueerd (verspreid) elektronisch geld. In de beschrijving (link) staat een uitleg over deze vorm van geld. Termen die er in voorkomen tonen veel gelijkenis met Bitcoin. Zo was er bij B-money sprake van een gedistribueerde database dat door elke deelnemer van het netwerk werd opgeslagen. Hierin stond in hoeveel geld elk adres heeft. De problemen die Bitcoin oplost met betrekking tot double spend, het uitrekenen van een beloning en de beloning zelf, loste het niet op.


Hoe werd B-money gemaakt?

Het maken van dit soort geld kon door iedereen gedaan worden. Als jouw systeem een oplossing aandroeg aan het netwerk – het oplossen van een computerprobleem – kreeg je daar b-money voor. Het moest wel duidelijk zijn hoeveel moeite dit had gekost. Anders had dit werk geen waarde. Het aantal b-money stond gelijk aan de hoeveelheid moeite. Als het bijvoorbeeld 100 uur kostte om een probleem uit te rekenen en het kost 3 units, dan stond de beloning gelijk aan 3 units.

Het versturen en ontvangen van B-money tussen Henk en Marja

Een voorbeeld: Als Marja (eigenaar van pseudoniem K_A) een X bedrag over wilde maken naar Henk (eigenaar van pseudoniem K_B), stuurde ze een bericht naar het netwerk met daarin “Ik geef X units aan Henk”. Dit bericht tekende ze met de handtekening dat bij haar pseudoniem hoorde. Elke deelnemer van het netwerk kende nu het bedrag X toe aan de rekening van Henk en haalde het van Marja haar rekening af. Als dit resulteerde in een negatieve balans, werd het bericht van Marja genegeerd.

Problemen met B-money

In het voorstel van Wei Dai gaf hij direct een aantal problemen aan. Zo zag hij het creëren van geld als een probleem. Het gehele netwerk moest het er over eens zijn wat de beloning is voor het werk dat verricht werd. Ook gaf hij aan dat de computertechnologie snel vooruit zou gaan en dat de verhoudingen qua uitrekenen en beloningen niet meer zou kloppen. Hij stelde ook een alternatieve manier voor.

Leuk feitje: De kleinste hoeveelheid Ether (van de cryptovaluta Ethereum) heet een wei. Dit is vernoemd naar Wei Dai.

De invloed op Bitcoin

B-money werd omschreven als: “Geld dat onmogelijk is om te regulieren”. Het concept van B-money is voor een deel gebruikt in Bitcoin. De volgende punten tonen gelijkenissen:

  • Om het geld te creëren gaat er een bepaalde hoeveelheid computerwerk aan vooraf (Proof-of-Work)
  • Het werk dat is gedaan wordt door een community gecontroleerd en geüpdatet in een collectief grootboek (ledger)
  • Het systeem dat het werk heeft verricht krijgt een beloning (block reward)
  • Om te versturen en ontvangen wordt er gebruik gemaakt van een collectieve boekhouding en cryptografische hashes.
  • Contracten worden verzonden en getekend met een digitale handtekening (public key)Is Wei Dai Sataoshi Nakamoto?

Nee, dit heeft hij ontkent. Hij heeft zelfs met Satoshi Nakamoto contact gezocht. Hij beweert dat Satoshi zijn idee van B-money niet heeft gelezen tijdens het maken van Bitcoin. Pas naderhand heeft hij dit wel gedaan. Hierna voegde Nakamoto een referentie toe naar B-money in de publicaties van Bitcoin.

Persoon in deze blog

In deze blog komt de volgende persoon voor:

Wei Dai

Wei Dai is een computers ingenieur die bekend staat om het maken van B-money en het ontwikkelen van de Crypto++ bibliotheek. Hij studeerde af aan de universiteit van Washington in computerwetenschap. Hij heeft bij Microsoft gewerkt in de Cryptography Research Group. Op zijn website (link) kun je al zijn artikelen vinden. Je kan via de website ook contact met hem opnemen.

Dit artikel is een onderdeel van onze serie: Cryptocurrency geschiedenis