15 Augustus 2008: Patent door Neal King, Vladimir Oksman en Charles Bry. - Bitcoinsaltcoins.nl
Altcoins/Bitcoins traden bij Binance

15 Augustus 2008: Patent door Neal King, Vladimir Oksman en Charles Bry.

patent Bitcoin

Op 15 augustus 2008 wordt een interessant patent aangevraagd. Het gaat om een patent met de code US 20100042841 A1. De titel luidt Updating and Distributing Encryption Keys. Vrij vertaald in het Nederlands: Coderingssleutels updaten en distribueren. De aanvraag wordt ingediend door Neal King, Vladimir Oksman en Charles Bry. Alle drie hebben ontkent de maker van Bitcoin – Satoshi Nakamoto – te zijn.


Waar gaat het patent US 20100042841 A1 over?

Een korte samenvatting van het patent. Het is een systeem en methode voor het bieden van veilige communicatie. In eerste instantie wordt een uitwisselingsprotocol, zoals een met een wachtwoord versleuteld protocol, gebruikt om een gedeeld geheim te delen. Van het gedeelde geheim worden twee sleutels gemaakt: een gebruikte sleutel en een opgeslagen sleutel. De gebruikte sleutel wordt gebruikt om berichten tussen knooppunten te coderen. Wanneer het tijd is om deze sleutel te vervangen om de beveiliging te handhaven, wordt de opgeslagen sleutel gebruikt om een nieuw geheim te maken of te delen. Dit nieuwe geheim wordt gebruikt om een twee nieuwe sleutels te maken. Het proces kan een aantal keer worden herhaald om de beveiliging te handhaven. Het volledige patent kan je hier lezen (Engels).

Waarom is het zo interessant?

Deze techniek wordt gedeeltelijk ook gebruikt in Bitcoin. Daarnaast is de timing van de aanvraag óf zeer toevallig óf gewoon toeval. Het werd drie dagen voordat de domeinnaam Bitcoin.org werd geregistreerd aangevraagd . Daarnaast hebben alle drie de aanvragers meerdere patenten aangevraagd die te maken hebben met encryptie, nodes en netwerken. Ook is het opvallend dat de woorden ““computationally impractical to reverse” in zowel de Bitcoin paper (door Satoshi Nakamoto) en de aanvraag door Neal King, Vladimir Oksman en Charles Bry staan.

Personen in deze blog

De volgende namen worden in de blog genoemd

Neal King

Over Neal King is niet veel bekend. Hij is een van de aanvragers van het beruchte encryptie-patent. Daarnaast was hij een wetenschapper die werkt op het gebied van encryptie en cryptografie.

Vladimir Oksman

Ook Vladimir Oksman treed niet veel naar buiten. Hij was, net als Neal, actief op het gebied van encryptie. Daarnaast heeft hij alleen een aantal aanvragen voor patenten gedaan die te maken hebben met communicatie en nodes van een netwerk.

Charles Bry

Niet veel mensen weten wie Charles Bry is. Ook wij tasten hier weer in het duister. Het is niet duidelijk waarom deze drie personen bij elkaar kwamen om dit patent in te dienen, dat je Bitcoin-achtig zou kunnen noemen.

Dit artikel is een onderdeel van onze serie: De geschiedenis van cryptocurrency